BROADCASTED 24/24: KTSF 26.5 - COMCAST CABLE 174 - SAN BRUNO CABLE 381 - CHARTER CABLE 94

Thông Báo Tuyển Dụng

Announcement of Recruitment

Viettoday TV

 

Viettoday TV cần tuyển nhân viên Full Time và Part Time cho những vị trí sau đây:

1. Quay Phim

2. Biên Tập Viên- Editor

3. Thiết kế sân khấu/ Dựng Cảnh/ Visual Designer

4. Xướng ngôn viên/ phóng viên

Yêu cầu cho quay phim và Editor: 1. Có kinh nghiệm ( ưu tiên cho những người từ 1 năm kinh nghiệm trở              lên) về sử dụng máy quay, set up máy quay

 1. Tận tâm, yêu nghề, tỉ mỉ trong việc làm

Yêu cầu cho chuyên viên thiết kế sân khấu/ Dựng Cảnh/ Visual Designer:

 1. Bằng Cấp: BFA (Bachelor of Fine Art) in Visual Effects/ Motion                     Picture hay tương tự
 2. Có kinh nghiệm team work và hiểu rõ về production line
 3. Phải có kinh nghiệm về quay và dựng phim (do sẽ phải làm việc chung với camera man và technical team trong suốt quá trình làm việc)

Yêu cầu cho xướng ngôn viên/ phóng viên:

 1. Có ngoại hình, duyên dáng, có kỹ năng diễn đạt và trình bày
 2. Thông thạo Anh ngữ (sẽ được ưu tiên nếu biết từ 3 thứ tiếng trở lên)
 3. Có kỹ năng viết văn

 

Xin vui lòng liên lạc văn phòng của chúng tôi tại: 2114 Senter Rd, Suite 16, San Jose 95112.

Hoặc vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi tại số: (408)295-1111 để lấy hẹn phỏng vấn

 

Viettoday TV is now hiring both Full Time and Part Time employers for the opening positions below:

1. Camera man

2. Editor

3. Stage Designer/ Visual Designer

4. Anchorman

Requirements for Camera man and Editor:       1. Have experience  (1 year or above will be great) in         utilizing cameras and setting up cameras

 1. Passionate and always ready to learn and adapt

Requirements for Stage/ Set Designer/ Visual Designer:

 1. A Bachelor Degree in Visual Effects, Motion Picture or equivalent
 2. Be ready to work in a team, and you must understand the procedure of the production pipeline.
 3. Experience in film making as well as utilizing camera angles and effects (working closely with the camera man               and other artists)

Requirements for Anchorman:

 1. Good-looking, be formal, great communication skill is required
 2. Can speak fluently both Vietnamese and English (knowing more than 3 languages will be a great                                       advantage)
 3. Good writing skill is a plus

Please contact our main office at: 2114 Senter Rd, Suite 16, San Jose 95112

Or our telephone number at: (408)295-1111 to schedule an interview.